Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2012

nocarz
23:47
4366 90bf 390
Reposted fromneon neon viainmyveins inmyveins
nocarz
23:44

November 25 2011

nocarz
13:43
4258 8c22 390
Nagle polubiłem tą niebieską szafę.

November 14 2011

nocarz
23:44

November 09 2011

nocarz
02:28

November 08 2011

nocarz
23:30
Ya, Kid ;*
nocarz
22:14
Cichaj, Geralt tak nie wygląda. Poza tym, widział Ty siatkę Geralta? Nie obrażaj mnie^^'

Włosy będą lepsze, jak domalujesz do nich teksturki. Twoja w nich.. eee... w tym głowa. 
nocarz
12:22
- Ja was wszystkich zabiję!
- Niby czemu?
- Czosnek wala nam się po całej kuchni...
- Zostaw, to na wampiry.
- ... i łupiny.
- Widzisz? Działa.
— Dialogi BOMowe

November 07 2011

nocarz
23:33

November 06 2011

nocarz
23:07
2448 142b 390
nocarz
21:56
Racja, to faktycznie byłoby dziwne, gdyby Hrabia potargał książkę. Cóż, złota dedukcja.
nocarz
00:25
1756 0c6e 390
Reposted bybaniaczello baniaczello
nocarz
00:24
1919 9df0 390
Sposób przyrządzenia zupy na wypadek gdyby Książę jednak miał wątpliwości ;)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl